Martinus' Barndomshjem
"Moskildvad" i Sindal

Huset er åbent for gæster efter aftale

Startside | Martinus | Martinus Kosmologi


Introduktion til Martinus Kosmologi

Helhedsbeskrivelse af tilværelsen

 


Livslovene

Martinus´ værk udmærker sig ved at udgøre en logisk underbygget helhedsbeskrivelse af tilværelsen - et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede - som også bærer betegnelsen "Martinus Kosmologi". Martinus var i kraft af en højtudviklet intuitionsevne i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Mens naturvidenskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne, så påviser Martinus, at der også findes love for tænkningens, følelseslivets og viljens område, dvs. en form for psykiske naturlove. Viden om disse psykiske naturlove - eller livslovene, som han kalder dem — vil gøre det muligt for menneskene at få herredømme over deres mentalitet og i takt hermed skabe et humant verdensrige på jorden.
 
Åndelig videnskab

 

Personlig moral og væremåde

Martinus ønsker med sine analyser at skabe en åndelig videnskab, der som et åbent tilbud til alle sandhedssøgende mennesker giver mulighed for - ud fra egen viden og egne erfaringer - at udforske de grundlæggende forudsætninger for livets eksistens. Studiet af disse kosmiske analyser giver den enkelte et værdifuldt hjælpemiddel til forståelse af sin egen livssituation og til den praktiske træning i at udvikle sin personlige moral og væremåde.
 
Intellektualiseret kristendom

 

 

Det Tredje Testamente

Martinus Kosmologi er ikke en religiøs trosretning, men udgør som nævnt en åndsvidenskab, der giver en logisk baseret forståelse af livet og dets religiøse dimension. Mange af vor tids mennesker inspireres ikke længere af trosreligioneme og oplever heller ikke, at den materialistiske naturvidenskab giver dem en tilfredsstillende livsforklaring. Ifølge Martinus er tiden moden for det, han betegner som en "kærlighedsvidenskab" eller "intellektualiseret kristendom", og han har i forlængelse heraf givet sine samlede værker den fælles hovedtitel "Det Tredje Testamente".
 

Martinus' værker

Under denne fælles titel indgår hovedværket "Livets Bog", der omfatter i alt syv bind. Som supplement hertil har han skrevet værket "Det Evige Verdensbillede" i fire bind, hvori han ved hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster klarlægger hovedprincipperne i sin kosmologi. Herudover har han skrevet en række mindre bøger og et stort antal artikler.

Du kan finde oplysninger om Martinus Kosmologi her:
Martinus Institut www.martinus.dk


Oplysninger om foredrag og andre aktiviteter
kan du finde på www.martinusguiden.dk

 
 

copyright 2005 www.martinussindal.dk
webmaster peter@sfinksen.dk